Cum devin membru?

Cum devin membru?

Calitatea de membru al Asociatiei Romane a Carnii se obtine prin completarea unei cereri de aderare.

Dupa completare, cererea in original, impreuna cu o copie CUI, copie certificat constatator registrul comertului, copie autorizatie sanitar-veterinara, vor fi transmise la ARC.

Aceasta cerere va fi supusa aprobarii de catre Consiliu Director si validata in proxima Adunare Generala a Membrilor.

  • reprezentarea unitarã a intereselor membrilor faţa de autoritãţile centrale şi locale, prin dezvoltarea relaţiilor cu ministerele de resort şi cu alte instituţii;
  • îmbunãtãţirea legislaţiei prin lobby la nivelul ministerelor, Parlamentului şi prin campanii de influenţare în sens pozitiv a propunerilor de noi reglementãri;
  • dezvoltarea relaţiilor cu organizaţii similare, din ţarã şi strãinãtate şi includerea membrilor asociaţiei în programele de asistenţã adresate IMM- urilor;
  • organizarea de programe cu caracter tehnic şi educaţional; simpozioane şi seminarii, excursii de studii in ţarã şi strainãtate, editarea de cursuri pe teme de management, tehnologie, marketing,etc.;

Avantajele de a deveni membru ARC

  • conştientizarea de cãtre publicul larg a importanţei sectorului, prin campanii de presã şi alte mijloace de comunicare în masa care relevã problemele industriei cãrnii, cãile de soluţionare a acestora, ca şi eforturile agenţilor economici în direcţia protejãrii consumatorilor şi a furnizãrii de produse de calitate, la preţuri rezonabile.
  • informații curente despre noile acte normative
  • informații despre piaţa cãrnii, internă şi externă
  • informații despre noutăţi tehnologice
  • informații despre sursele şi programele de asistenţã tehnică si financiară